Dzintra Homka – Lai rūpes par veselību kļūtu par normu jau no mazotnes!

Esmu dzimusi Rīgā un uzaugusi gan Rīgā, gan Jelgavā. Jau 9 gadu vecumā, dienā, kad no slimības nomira mana krustmāte, sapratu, ka vēlos kļūt par ārsti. Uzaugu diezgan nabadzīgos apstākļos, mana mamma strādāja par veļas šķirotāju, tētis bija galdnieks. Jau no mazotnes ar brāli palīdzējām saviem vecākiem. Daudz strādājām pie tēta māsas laukos – audzējām dārzeņus un kopām lopiņus. Jūrmalā sāku dzīvot studiju laikā 1977.gadā. Šajā gadā piedzima arī mans dēls, kura, diemžēl, vairs nav starp mums. Man ir arī meita, kura ir divu dēlu mamma un strādā starptautiskā auditorfirmā par finansisti. Cik varu, palīdzu viņai ar bērnu pieskatīšanu, sākot no ļaušanas izgulēties līdz mazdēla izvadāšanai pa pulciņiem un citiem kultūras pasākumiem. Šogad aprit tieši 40 gadi, kopš strādāju Jūrmalā par ārsti. Šo gadu laikā esmu iesaistījusies daudz dažādās ar medicīnas sfēru un sociālo aprūpi saistītās biedrībās un aktivitātēs ar mērķi uzlabot veselības un sociālās aprūpes pieejamību, kvalitāti un daudzveidību gan Jūrmalas, gan Latvijas iedzīvotājiem (piemēram, Cukura diabētu biedrība, Sarkanā krusta biedrība, Lauku ārstu asociācija, Ģimenes ārstu asociācija u.c.). Prieks, ka, esot Jūrmalas domē par deputāti iepriekšējos sasaukumos, ir izdevies kopīgiem spēkiem ar sociālajiem dienestiem un pašiem Jūrmalas iedzīvotājiem aizsākt vairākus uz veselības aprūpi un sociālās situācijas uzlabošanu vērstus projektus (piemēram, dienas centru izveide - vingrošanas, nūjošanas, peldēšanas, ēdienu gatavošanas, adīšanas centri; pludmales pieejamības uzlabošana invalīdiem ar redzes un kustību traucējumiem u.c.) Tas, ka esmu ģimenes ārste, dod man papildu redzējumu, kādā situācijā ir veselības aprūpes joma mūsu pilsētā, kas vēl būtu darāms, lai tā būtu pilnīgāka, vieglāk pieejama visām iedzīvotāju grupām, kā panākt, lai veselīgs dzīvesveids kļūtu par ikdienu visiem jūrmalniekiem. Lai rūpes par veselību kļūtu par normu jau no mazotnes, manuprāt, dažādu veselības profilakses pasākumu komplekss būtu jāievieš jau bērnudārzos un skolās. Man ir jaunas ieceres, kuru īstenošanai pielikšu visas pūles, lai ikviens jūrmalnieks justu, ka Jūrmalas pašvaldībai savi iedzīvotāji nav vienaldzīgi: Turpināt vides pieejamības un pilsētas infrastruktūras uzlabošanu, lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām mazinātu šķēršļus un grūtības viņu ikdienas gaitās, pilnvērtīgi iekļaujoties sabiedrības dzīvē; Nodrošināt pašvaldības finansiālo atbalstu elektrisko ratiņu iegādei cilvēkiem ar kustību traucējumiem; Sakārtot un salabot visus celiņus un nobrauktuves izejās uz jūru, kā arī radīt jaunus, lai cilvēki ratiņkrēslos un vecāki ar bērnu ratiņiem varētu ērti nokļūt pludmalē; Panākt, lai pilsētas parkos, skvēros, ielu malās un pludmalē izvietotu vairāk soliņu, jo gados vecākiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar veselības problēmām pastaiga bez atpūtas arī nepilna kilometra garumā var būt nogurdinoša. Rūpēties par pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām, nodrošinot pašvaldības pabalstus. Izveidot centru jaunajām māmiņām, kur uz pāris stundām varētu atstāt savu mazuli, lai būtu laiks parūpēties par savām vajadzībām, piemēram, aiziet uz koncertu, pie ārsta, vai uz frizētavu. Vecāki varētu justies droši, ka mazulis šajā laikā būs pieskatīts un aprūpēts. Ierīkot atpūtas vietas mikrorajonu iedzīvotājiem, kas dzīvo daudzdzīvokļu namos, lai kaimiņiem būtu labiekārtota vieta, kur tikties, kopīgus svētkus svinēt vai gluži vienkārši uzturēties svaigā gaisā un uz grila uzcept gaļu nedēļas nogalē. Atjaunot minerālūdens avotiņu kaijas formā pie Dzintaru koncertzāles un izbūvēt jaunu – žagaru sienas veidā ar izsmidzinošu inhalāciju efektu, lai Jūrmalas iedzīvotāji un tās viesi, ieelpojot šo minerālvielām bagāto mitro gaisu, uzlabotu veselību, īpaši elpošanas orgānu slimību jomā. Labi, ka Jūrmalā ir cilvēki, kuriem varu savas idejas uzticēt, ar kuriem kopā redzu iespēju tās realizēt, kuriem, tāpat kā man, nav vienaldzīga jūrmalnieku veselība un labklājība. Tev, Jūrmalai! Dzintra Homka