Kopsapulcē apstiprina pamatdokumentu jaunas redakcijas un ievēlē partijas institūcijas

Uz politiskās partijas “Tev, Jūrmalai” biedru sapulci 2016.gada 6.novembrī Ķemeru pamatskolā sanāca vairāk nekā 130 partijas biedru, kas lēma par daudziem organizācijai svarīgiem jautājumiem – jaunā redakcijā apstiprināja statūtus un ētikas kodeksu, ievēlēja valdi, revīzijas komisiju un ētikas komisiju, kā arī debatēja par gatavošanos 2017.gada pašvaldību vēlēšanām un apstiprināja priekšvēlēšanu programmu. Ziņojumus par aizvadīto periodu un šī brīža situāciju domē sniedza partijas valdes priekšsēdētājs Arnis Ābelītis. Viņš akcentēja nepieciešamību aktivizēt darbību un piesaistīt jaunus biedrus, lai uz vēlēšanām partija varētu doties ar kvalitatīvi atjaunotu komandu. Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Laila Šakaite ziņojumā savukārt uzsvēra, ka partijai nekad nav konstatēti finanšu pārkāpumi, un aicināja klātesošos atcerēties par biedru naudām un arī ziedot, jo vēlēšanu gadā tēriņi būs lielāki. Biedru sapulce vienbalsīgi par valdes priekšsēdētaju uz diviem gadiem atkārtoti ievēlēja Jūrmalas domes deputātu Arni Ābelīti. Par priekšsēdētāja vietnieku kļuva Normunds Kazakevičs, par valdes locekļiem – Iveta Kravinska, Anita Kehre un Aivars Ozoliņš. Partijas ētikas komisijā ievēlēti Marts Greza, Diāna Kaļva un Indra Krumberga. Partijas revīzijas komisijā turpmākos divus gadus darbosies Mārtiņš Stulpiņš, Laila Šakaite un Mārtiņš Visockis. Kopsapulces dalībnieki varēja iepazīties ar trīs darba grupu sagatavoto partijas programmas projektu. Nolemts, ka šo dokumentu valdei jāņem par pamatu, lai sagatavotu īso priekšvēlēšanu programmu. Politiskā partija “Tev, Jūrmalai” ir izveidota 2008.gadā un pavisam tajā saskaņā ar biedru reģistru ir 214 biedri. Ar partijas dokumentiem iespējams iepazīties mājaslapas sadaļā Par mums. [Best_Wordpress_Gallery id="3" gal_title="Kopsapulce"]