Mārtiņš Stulpiņš – Ķemeru iedzīvotāju biedrība veiksmīgi sadarbojas ar Ķemeru Nacionālo parku, skolu, bibliotēku un partiju “Tev, Jūrmalai”!

Esmu jūrmalnieks kopš 1974. gada, kad sāku strādāt LEMU Jūrmalas iecirknī par elektromontieri. Par ķemernieku kļuvu 1989. gadā, kad nopirku māju Ķemeros. Tolaik Ķemeros aktīvi darbojās iedzīvotāju biedrība. Tā kā neesmu mājās sēdētājs, sapratu, ka arī man jāiesaistās tās darbībā. Kopš 1996. gada esmu tās priekšsēdētājs. Biedrības sanāksmes rīkojam reizi mēnesī, uzklausām iedzīvotāju sasāpējušos jautājumus un ierosinājumus, rīkojam dažādus pasākumus – talkas, 18. novembra svinības, Ķemeru svētkus, Līgo svētkus, kā arī atbalstām citu rīkotus, ar Ķemeriem saistītos pasākumus – ralliju Ķemeros, ĶNP aktivitātes, Ķemeru sakoptāko īpašumu konkursu un Ziemassvētku rotājumu konkursu. Tā kā abiem ar sievu Ligitu patīk padarīt savu apkārtni skaistāku, arī paši esam piedalījušies Sakoptāko īpašumu un Ziemassvētku rotājumu konkursos, kopš 2000. gada esam labāko vidū. Biedrība aktīvi seko attīstības tendencēm Ķemeros, tai skaitā Ķemeru sanatorijas privatizācijai. Esam rīkojuši 17 piketus, 3 mītiņus gan pie Jūrmalas domes, gan Rīgā, taču lielākajai daļai Jūrmalas domes deputātu sanatorijas liktenis ir vienaldzīgs. Biedrībai izdevies veiksmīgi sadarboties dažādu projektu realizēšanā ar Ķemeru Nacionālo parku, skolu, bibliotēku, partiju “Tev, Jūrmalai” un citām organizācijām. Kopš 2013. gada esmu Jūrmalas domes deputāts. Tā kā pēdējos divus gadus esmu pensionārs, deputāta darbam varu pievērsties ar pilnu atdevi. Lai gan, esot opozīcijā, iespējas darboties ir ierobežotas, ir izdevušies vairāki projekti, kuru aizsākšanā vai realizēšanā esmu pielicis roku: 1. Pabeigts kanalizācijas un ūdensapgādes projekts Ķemeros un citur Jūrmalā. Pēc partijas “Tev, Jūrmalai” ierosinājuma 2015. gada 13. augustā iedzīvotājiem vairs nav par saviem līdzekļiem jāizstrādā tehniskais projekts, kas būtiski samazina iedzīvotāju izdevumus kanalizācijas un ūdensvada ievilkšanā; 2. Ir pabeigts un atvērts bērnudārzs “Austras koks”, kuru vietējie iedzīvotāji bija gaidījuši vairāk nekā 35 gadus; 3. Pēc Ķemeru iedzīvotāju biedrības ierosinājuma ir pagarināts 10. mikroautobusa maršruts, kas atvieglo iedzīvotāju nokļūšanu mājās; 4. Autostāvvietas labiekārtošana un bruģēšana pie Ķemeru pamatskolas; 5. Strūklakas uzstādīšana Ķemeru centrā; 6. Saremontēts tiltiņš pār Vēršupīti Pētera Pāvila ielā; 7. Sakārtots skvērs un uzstādīts robežakmens Alejas un Robežu ielas stūrī. Taču darbi ar to vien nebeidzas, tāpēc turpmākajos plānos: 1. Jāsakārto Ķemeru infrastruktūra – nepieciešama ielu asfaltēšana; 2. Nepieciešams uzbūvēt jauno piebūvi Ķemeru pamatskolai, jāsakārto skolas stadions; 3. Jāizveido Ķemeros kultūras centrs; 4. Jāturpina iesākto darbu pie Ķemeru kapličas būvniecības; 5. Jāturpina darbs pie pasta ēkas remonta un bērnu un jauniešu centra izveides; 6. Jāturpina darbs pie Vecā parka rekonstrukcijas un Ūdenstorņa remonta; 7. Jāveicina graustu nojaukšana un teritorijas sakopšana; 8. Jāseko Ķemeru sanatorijas atjaunošanas procesam; 9. Jāatjauno kopīga Līgo svētku svinēšana Ķemeros. Ja tikšu ievēlēts nākamajā sasaukumā, turpināšu darbu pēc labākās sirdsapziņas Jūrmalas un Ķemeru labā. Tev, Jūrmalai! Mārtiņš Stulpiņš