Mārtiņš Visockis par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā!

Ja jūs man jautāsiet – kāda ir situācija Jūrmalas pilsētā saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa apmēru, kuru maksā jūrmalnieki, es jums atbildēšu lakoniski – katastrofāla! Katastrofāla tāpēc, ka jūrmalnieki procentuāli no saviem ienākumiem samaksā divas reizes vairāk, nekā citu pilsētu iedzīvotāji Latvijā!

Partijas “Tev, Jūrmalai” biedri ir izanalizējuši situāciju Latvijā saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli. Mēs balstījāmies uz publiski pieejamiem datiem, salīdzinot, cik lielu ienākuma nodokli iekasē lielākās Latvijas pilsētas, un cik procentuāli pret ienākuma nodokli Jūrmalas pilsētas dome iekasē nekustamā īpašuma nodokli. Iekasētais ienākuma nodoklis parāda iedzīvotāju maksātspēju, līdz ar to ir korekti ņemt ienākuma nodokli kā atskaites punktu, pret kuru varam skatīties nekustamā īpašuma nodokli. Proti, tas aptuveni parāda, cik cilvēki procentuāli no saviem ienākumiem samaksā nekustamā īpašuma nodokli. Jūrmalas dome iekasē no jūrmalniekiem (57371 iedzīvotāji) 21,8% attiecībā pret iekasēto ienākuma nodokli, citās pilsētās situācija ir atšķirīga – 1. Daugavpils (96467 iedzīvotāji) – 6,51%; 2. Jēkabpils (24146 iedzīvotāji) – 5,38%; 3. Jelgava (61623 iedzīvotāji) – 8,04%; 4. Liepāja (78144 iedzīvotāji) – 9,44%; 5. Rēzekne (31216 iedzīvotāji) – 5,4%; 6. Rīga (698529 iedzīvotāji) – 15,5%; 7. Ventspils (39862 iedzīvotāji) – 11,4%; 8. Valmiera (25093 iedzīvotāji) – 8,13%; Kāpēc tā notiek un kā šo netaisnīgo situāciju mainīt, par to tālāk tekstā. Mēs piedāvājam vieglu risinājumu, balstoties uz pastāvošo Latvijas Republikas likumdošanu, kuru Jūrmalas dome gadiem ilgi ignorē. Jūrmalas pilsētas dome nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemēro likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā. Likuma 3.panta pirmā daļa nosaka: “Nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldības savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Ja pašvaldība līdz no teiktajam termiņam saistošos noteikumus nav publicējusi, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir: 1) 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības: 1. zemei; 2. ēkām vai to daļām, izņemot šīs daļas 2.punktā un šā panta 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem; 3. inženierbūvēm; 2) dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai: 1. 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro; 2. 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro; 3. 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro;

Jūrmalas pašvaldība nav pieņēmusi saistošos noteikumus par atšķirīgu likmju noteikšanu, tādēļ NĪN aprēķinam tiek piemērotas minētā likuma 3.pantā noteiktās MAKSIMĀLI IESPĒJAMĀS likmes.

Lūk, tabulas ar nekustamā īpašuma aprēķiniem, kā to šobrīd piemēro Jūrmalas dome (Nr.1), un kā tas mainīsies, ja partijas “Tev, Jūrmalai” piedāvājums tiks ieviests dzīvē (Nr.2):

APRĒĶINA PIEMĒRS Nr.1A:

Jūrmalas domes aprēķins atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.pantam:

tabula1

APRĒĶINA PIEMĒRS Nr.1B:

Ja maksātājs ir Jūrmalā deklarētais iedzīvotājs, kurš saņem 70 % atvieglojumus zemei:

tabula2

APRĒĶINA PIEMĒRS Nr.2:

Partijas “Tev, Jūrmalai” piedāvājums atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.pantam

Ja zemei un ēkām pamatlikme būtu 0,2 % vienīgajam īpašumam:

tabula3

Partijas “Tev, Jūrmalai” piedāvājumā jūrmalniekiem par to pašu nekustamo īpašumu BEZ ATLAIDES būtu jāmaksā EUR 230,81 gadā (zeme un ēkas kopā), par ko šobrīd Jūrmalas dome IT KĀ AR ATLAIDI iekasē EUR 427,91!

REZUMĒJUMS:

Mēs piedāvājam izstrādāt saistošos noteikumus tā kā to paredz Latvijas Republikas likumdošana un noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi vienīgajam īpašumam Jūrmalas pilsētā 0.2% apmērā ēkām un zemei. Izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļa iekasēto summu ietekmi uz pilsētas budžetu, plānojam piemērot papildus atlaides no nodokļa aprēķinātās summas.

Kā redzams no aprēķinu piemēriem, partijas “Tev, Jūrmalai” piedāvātajā variantā sanāk teju 50% zemāks nekustamā īpašuma nodoklis, nekā tas ir šobrīd.

Tev, Jūrmalai!

Mārtiņš Visockis

20.03.2017.