Mūsu deputāti atbalsta projektu "Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana".

Projektam paredzēts piesaistīt vidēja termiņa līdzfinansējumu EUR 2 367 359 apmērā. Pašvaldība plāno lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu un atbalstīt plānoto investīciju projektu. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros, atbilstoši pilsētas stratēģiskajiem dokumentiem.

https://www.buvbaze.lv/lv/articles/1956-par-26-miljoniem-parbuves-jurmalas-sporta-skolas-peldbaseina-eku.html?fbclid=IwAR2kP4kOLy1bli9X3Ef5zINZySpR-9odPIKGKn_m2I5TX8JteYGioADY4KU