Tev, Jūrmalai mērķi: plaukstoša, dinamiska un viesmīlīga Jūrmala, kurā ir labi dzīvot, mācīties, strādāt un atpūsties. 

Gādīga pilsēta- sociālais atbalsts,  izglītības attīstība, veselīgs dzīvesveids, drošība.

Saglabāsim pašreizējo pašvaldības sociālo atbalstu. 

Izmantosim pašvaldības tiesības samazināt NĪN likmi zemei 7,5 reizes, esošo 1,5 % vietā piemērojot 0,2%, saglabājot 90% atlaidi Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem un neaplikt ar nodokli dzīvojamo māju palīgēkas neatkarīgi no to platības.

Palielināsim pašvaldības pabalstus veselības aprūpei - senioriem 200 eiro, represēto personu pabalstu 100 eiro, jaundzimušo aprūpei 700 eiro.

Samazināsim siltumenerģijas tarifus, uzlabojot Kauguru biomasas  katlu mājas darbības efektivitāti, uzstādīsim dūmu filtrus.

Nodrošināsim maznodrošinātajām mājsaimniecībām dūmu un gāzes detektorus.

Uzlabosim atlīdzības sistēmu zemāk atalgotajiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem.

Veicināsim izglītības iestāžu autonomiju, kas uzlabos saņemtās izglītības un mācību vides (mācību programmas, digitālās tehnoloģijas, āra nodarbības, atbalstu starptautiskos projektos, attālinātās mācības, u.c.) kvalitāti. 

Nodrošināsim katram bērnam iespēju apmeklēt neierobežotu skaitu interešu izglītības nodarbību.

Atbalstīsim  vismaz vienas slēgtas ledus halles celtniecību.

Iedzīvotāju drošībai izveidosim vienotu diennakts infrastruktūras un operatīvās informācijas centru.

Paplašināsim “Jūrmalnieka kartes” priekšrocības un e-pakalpojumu klāstu.

Dinamiska pilsēta - ekonomiskās iespējas un iesaiste.

Panāksim labas pārvaldības principu ieviešanu domes darbā.

Samazināsim birokrātisko slogu uzņēmējdarbībai, būvniecības un saskaņošanas procesam.  Atbalstīsim kūrortpilsētai atbilstošu un videi saudzīgas uzņēmējdarbības uzsākšanu. 

Uzlabosim klientu apkalpošanu pašvaldības struktūrās un izveidosim vienas pieturas sistēmu visiem pašvaldības pakalpojumiem un  domes darba atklātību ar sanāksmju tiešraidēm. Publicēsim izsniegtās koku ciršanas atļaujas.

Sabiedrības līdzdalībai atjaunosim iedzīvotāju konsultatīvo padomi, sadarbosimies ar nevalstiskajām organizācijām un jauniešu organizācijām.

Piešķirsim stipendijas Jūrmalas pašvaldības iestādēm nepieciešamo speciālistu izglītībai.

Atjaunosim Majoru muižu, Ķemeru pasta ēku, atgūsim Ķemeru sanatorijas attīstības iespējas.

 Izveidosim Amatu māju un inovāciju parku mūsdienīgu augsto tehnoloģiju uzņēmumu piesaistei. 

Veicināsim koka arhitektūras atdzimšanu, izveidojot koka ēku atjaunošanas un būvniecības konsultāciju centru, kultūrvēsturisko objektu kartēšanu e-vidē.

Uzstādīsim vēsturisko apkaimju zīmes.

Atbalstīsim kultūras novitātes un pašdarbības kolektīvus ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu.

Iesaistīsim vietējos iedzīvotājus apkaimju kultūrvides vietu izveidē.

Racionāla un atbildīga pilsēta - vides ilgtspējai.

Veicināsim dabas vides saglabāšanu un pieejamību- neskartās jūras piekrastes kāpas, pašvaldības mežus un Lielupes krastus.

Popularizēsim Jūrmalu kā ārstniecības kūrortu un ekotūrisma galamērķi, balstoties uz vietējo dabas resursu izmantošanu. 

Atjaunosim Zilā karoga pludmales.

Palielināsim apgaismojamas pludmales teritorijas, īpaši Kauguru pludmali.

Paplašināsim Lielupes nozīmi pilsētas dzīvē ar krastu labiekārtošanu, peldvietu izveidi un drošu kuģošanu.

Uzlabosim pilsētas apkaimju infrastruktūru- iekšpagalmus, stāvlaukumus, bērnu un pieaugušo āra aktivitāšu laukumus, ekonomisku ielu apgaismojumu, mazo ielu asfaltēšanu.

Attīstīsim veloceliņu tīklu ar velonovietnēm un pašizgaismojošajiem elementiem tumšajā laikā.

Pilnveidosim pilsētas pārvaldi administratīvo izmaksu samazināšanai. 

Nodrošināsim atbalstu ēku energoefektivitātei, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu pievadei, meliorācijas tīklu atjaunošanai un izveidei.

Izveidosim maksimāli ērtu un izdevīgu bezmaksas sabiedriskā transporta sistēmu, iesaistot elektrovilcienus.

Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju, paplašināsim atkritumu šķirošanas iespējas un novērsīsim maksas iekasēšanu par faktiski neizvestiem sadzīves atkritumiem.

Veicināsim Zaļo iepirkumu, aprites ekonomikas principu un ilgtspējīgu biroju  ieviešanu pašvaldības iestādēs.

Mēs nesolām daudz, tikai godīgi strādāt savai pilsētai!