Talkojām arī Ķemeros!

Talkojām arī Ķemeros un Ķemeru vecajos kapos!