Zigurds Starks - Daba un pilsētas iedzīvotāji ir lielākā Jūrmalas bagātība!

Jūrmala ir mana pilsēta. Šeit dzīvojuši un strādājuši mani vecvecāki un vecāki, te 1962.gadā piedzimu es, te dzīvo mana ģimene, kurā šobrīd aug pieci bērni. Esmu audzis kopā ar Jūrmalu, pieredzējis pilsētas uzplaukumu un bijis klāt pārmaiņu grūtībās. Izglītību ieguvu Pumpuru 4.vidusskolā un Rīgas Valsts tehnikumā mēbeļu ražošanas specialitātē, pēc tam studēju Rīgas Tehniskajā universitātē siltumenerģētikas specialitātē un Latvijas Valsts universitātē, ekonomikas un vadības specialitātē.


Man ir laimējies, jo uzreiz pēc augstskolas sāku strādāt A/S „Jūraslīcis”. Satiku cilvēkus, kuri bija stipri, godīgi, tur nebija korupcijas, melu, nodevības. Smagais darbs, jūras varenība un skaistums bija izveidojis šos ļaudis par krietnākajiem, kādus esmu pazinis. Viņi deva man savas zināšanas, iemācīja darba tikumu, nebūt vienaldzīgam un rūpēties par savu ģimeni, pilsētu un valsti. Šis zvejnieku dotais mantojums vienmēr palīdzējis, strādājot dažādos darbos. Starp tiem ir lieli pilsētas projekti, Dzintaru Mežaparks, Jomas un Lienes ielas, Lielupes tilta kapitālais remonts, kanalizācijas un ūdensvada izbūves uzsākšana un nesen pabeigtā šķeldas katlu māja Kauguros. Veicot šos projektus, vienmēr saudzīgi esam izturējušies pret pilsētas lielāko vērtību – dabu. Daba un pilsētas iedzīvotāji ir lielākā Jūrmalas bagātība. Uzskatu, ka dabas aizsardzībai jābūt katra Jūrmalas iedzīvotāja prioritātei. Tāpēc mūsu partija „Tev, Jūrmalai” ir kategoriski pret mežu un kāpu apbūvi, jo vēlamies Jūrmalas dabas bagātības saglabāt mūsu bērniem tādas, kādas saņēmām no iepriekšējām paaudzēm. Vēl daudz lielu projektu pilsētā ir jārealizē, taču skaidrs, ka tam nepieciešams iedzīvotāju atbalsts un līdzdalība. Jūrmalas iedzīvotāji ir kļuvuši sabiedriski aktīvāki, jo ir audzis to izglītības līmenis, pieredze un līdz ar to arī nevēlēšanās samierināties ar korupciju un visatļautību, kas valda pilsētā. Pašvaldības vēlēšanās domes maka turētāji savos solījumos mēģina uzpirkt vēlētājus ar iedzīvotāju pašu maksātajiem nodokļiem. Likums jau paredz nodokļu atlaides un par tām mums nevienam paldies nav jāsaka. Nekas netiek maksāts no privātiem līdzekļiem, tādēļ uz reklāmas stabiem šos „sasniegumus” līmēt ir nožēlojami. Labi, ka šis laiks ar banānu un citu labumu solīšanu aiziet pagātnē. Jūrmalas nākotne ir mūsu rokās! Tev, Jūrmalai! Zigurds Starks